මේ වසරේ මුල් සති 2 තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1300ක්..

මේ වසරේ මුල් සති 2 තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1300ක්..

SHARE

වසරේ ගෙවුණු සති 2ක තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1300ක් වාර්තා වී ඇති බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසයි.

එහි ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ ප්‍රශිලා සමරවීර මහත්මිය සඳහන් කළේ, බස්නාහිර හා උතුරු පළාතේ රෝගීන් වාර්තා වීම තවදුරටත් ඉහළ මට්ටමක පවතින බව ය.

ඒ අනුව තවත් ඩෙංගු මර්දන සතියක් ලබන 18,19 හා 20 යන දිනවල ක්‍රියාත්මක කරන බව ද ඇය සඳහන් කළා ය.