දිස්ත්‍රික්ක 8ක තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා අද තැපෑලට..

දිස්ත්‍රික්ක 8ක තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා අද තැපෑලට..

SHARE

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දිස්ත්‍රික්ක 8ක තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා අද (12) තැපෑලට භාර දෙන බව ජාතික මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

එහි අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ, තවත් දිස්ත්‍රික්ක 17ක තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා හෙට (13) භාර දීමට නියමිත බව ය.

මේ අතර තැපැල්පති රෝහණ අබේරත්න මහතා සඳහන් කළේ, හෙට සිට තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා ඇති රජයේ කාර්යාල වෙත බෙදා හැරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ය.