මත්පැන් ගැන මංගලගේ තීන්දු වලට දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා.. – පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත...

මත්පැන් ගැන මංගලගේ තීන්දු වලට දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා.. – පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමියන් –

SHARE

මත්පැන් සම්බන්ධව මුදල් අමාත්‍යවරයා ගෙන ඇති නව තීන්දුවලට දැඩි අප්‍රසාදය පල කරන බව පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමි පවසයි.

එම තීරණවලට එරෙහිව ඉදිරියේදී දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව උන් වහන්සේ සඳහන් කළේය.

ඇඹිලිපිටිය, ඕමල්පේ ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් උන් වහන්සේ මෙම අදහස් පළ කළේය.