කැලණි විහාරයට හොරු පැනලා : මිලකල නොහැකි තරම් බඩු ගෙනිහින්

කැලණි විහාරයට හොරු පැනලා : මිලකල නොහැකි තරම් බඩු ගෙනිහින්

SHARE

කැලණි රජමහ විහාරස්ථානයේ ධාතු මන්දිරයට ඇතුළුවූ සොරකු එහි තැන්පත්කර තිබූ ගජමුතු 10ක්, රන් බුදුපිළිම, රන් මාල සහ මැණික් ගල් අතුළු මිල කළ නොහැකි තරම් වටිනාකමකින් යුත් පෞරාණික භාණ්ඩ රැසක් සොරාගෙන ගොස් ඇතැයි පොලිස් ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් විහාරාධිපති හිමියන් කැලණිය පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබේ.

වන්දනා කිරීමට මෙන් ධාතු මන්දිරයට ඇතුළුවූ අදාළ සොරා එහි ඇති වටිනා දේ සිය බෑග්මල්ලට දමාගෙන එය පිටේ එල්ලාගෙන ධාතු මන්දිරයෙන් පිටව යන අයුරු එම විහාරස්ථානයේ සී.සී.TV කැමරාවල සටහන්ව ඇත.

මීට ඉහත දී කිසියම් පුද්ගලයකු ධාතු මන්දිරයට ඇතුළුවී එහි තිබූ වටිනාදේ කොල්ල කා තිබිණි.

මේ මංකොල්ලයට සම්බන්ධ බවට සැකකරණ අය පහත දැක්වේ.