අතුරුදන් නාම ලේඛනයේ සිටි කොටියා ස්විට්සර්ලන්තයේදී හෘදයාබාධයකින් මියයයි

අතුරුදන් නාම ලේඛනයේ සිටි කොටියා ස්විට්සර්ලන්තයේදී හෘදයාබාධයකින් මියයයි

SHARE

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයේ හිටපු ප්‍රබල නායකයකු යුද සමයේදී අතුරුදන් වූ පුද්ගලයන්ගේ නාම ලේඛනයේ සිටින බවට තොරතුරු හෙළි වී තිබේ.
එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයේ චාවකච්චෙරි පළාතේ අණදෙන නිලධාරියා වශයෙන් කටයුතු කොට ආරක්‍ෂක අංශවල අත්අඩංගුවට පත් නොවූ ගුණාලන් මාස්ටර් නමින් හැඳින්වූ එස්. ජෙයමූර්ති ස්විට්සර්ලන්තයට පැනගොස් සිටියදී 30දා අලුයම හෘදයාබාධයකින් මියයෑමෙන් පසුව මේ තොරතුරු අනාවරණය වී තිබේ.

ඔහුගේ උපන් ගමද යාපනය වන අතර 1983 වර්ෂයේ සිට 1998 වර්ෂය දක්වාම එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයේ විවිධ තනතුරු දරා තිබේ.

ඔහු පිළිබඳව කිසිදු තොරතුරක් නොමැතිව තිබූ අතර යුද සමයේදී අතුරුදන් වූ පුද්ගලයන්ගේ නාම ලේඛනයේ මේ ගුණාලන් මාස්ටර්ද සිටින බවට තොරතුරු හෙළි වෙයි.
ඔහු කෙසේ හෝ එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය අතහැර 1999 වර්ෂයේදී විදේශ ගතවී තිබේ. රටවල් කිහිපයක රැඳී සිටීමෙන් පසුව ඔහු අවසානයේදී ස්විට්සර්ලන්තයේ ජීවත්ව ඇත්තේ ඔහුගේ දරු පවුල සමඟය.