“දේශය ගොඩ නගන අපගේ ශක්තිය” නම ඉදිරියට දා මෙල්බර්න් කම්බි මහාපරිමාණ ආදායම්...

“දේශය ගොඩ නගන අපගේ ශක්තිය” නම ඉදිරියට දා මෙල්බර්න් කම්බි මහාපරිමාණ ආදායම් බදු වංචාවක

SHARE

“දේශය ගොඩනගන අපගේ ශක්තිය” යන පාඨය භාවිතා කරමින් වානේ කම්බි අලෙවි කරනු ලබන අංක 411, මීගමුව පාර වත්තල යන ලිපිනයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය පිහිටුවා ඇති මෙල්බර්න් මෙටල් (පුද්ගලික) සමාගම (Melbourn metal (pvt) Ltd.) වංචා සහගත ලෙස සිය පිරිවැටුම අඩුකොට ආදායම් බදු ගෙවන බවට විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ වාර්තා වෙනවා. මේ පිලිබදව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තුමේන්තුවට පැමිණිලි ඉදිරිපත්වී ඇතත්, විධිමත් පරීක්ෂණයක් තවමත් සිදුවී නොමැති බවයි වැඩි දුරටත් වාර්තා වන්නේ.

සිය අලවියෙන් 30% කට පමණක් බදු ගෙවන බවත් ඉතිරි 70% ට බදු නොගෙවන බවත් මෙසේ කරනුයේ හාඩ්වෙයාර් ද සම්බන්ධ කරගෙන බවත් ඉදිරිපත්වූ පැමිණිලිවල සදහන් වේ.

මෙල්බර්න් මෙටල් (පුද්ගලික) සමාගමේ කූට උපක්‍රම හේතුවෙන් වසරකට රජයට අහිමිවන බදුමුදල අතිමහත් බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ.